Τίτλος Συγγραφείς Έντυπο
Τhe varied manifestation of Pulmonary Artery Agenesis in Adultood. Bouros D, Pare P, Panagou P, Tsintiris K, Siafakas N. Chest.1995 Sep;108(3):670-6
Magnesium levels in plasma and erythrocytes before and after histamine challenge. Zervas, S.Loukides, G.Papatheodorou,K.Psathakis,K.Tsindiris, P. Panagou,N.Kalogeropoulos European Respiratory Journal 2000; 16:621-625
The prevalence of congenital bronchial atresia in males. Psathakis, S. Lachanis, C. Kotoulas, V. Koutoulidis, P. Panagou, K.Tsintiris,S.Loukides. Monaldi Arch. Chest. Dis. 2004; 61(1):28-34
Τhe varied manifestation of Pulmonary Artery Agenesis in Adultood. Bouros D, Pare P, Panagou P, Tsintiris K, Siafakas N. Chest.1995 Sep;108(3):670-6
Right Aortic Arch With an Aberrant Left Subclavian Artery Causing Tracheoesophageal Compression. Efstratios Panselinas MD, Konstantinos Psathakis MD, Efterpi Kontogianni MD, Konstantinos Kostikas, MD, Konstantinos Tsintiris MD Bronchol.2004 Octob;11(4):266-7.
Delayed response to anti-tuberculousis treatment in a patient on infliximab. Elina Vlachaki, Kostas Psathakis, Kostas Tsintiris, Alexios Iliopoulos Respiratory Medicine 2005 May;99(5):648-52
Τhe varied manifestation of Pulmonary Artery Agenesis in Adultood. Bouros D, Pare P, Panagou P, Tsintiris K, Siafakas N. Chest.1995 Sep;108(3):670-6
Pylmonary Mucormycosis Presenting as Horner’s Syndrome. Christoforos Kotoulas MD, Konstantinos Psathakis MD, Kostantinos Tsintiris MD, Dimitrios Sampaziotis MD, Lazaros Karnesis MD, Georgios Laoutidis MD. Asian Cardiovasc.Thorac Ann.2006 Feb;14(1):86-7
Pulmonary sarcoidosis associated with psoriasis vulgaris: coincidental occurrence or causal association? Case report Melita Nikolopoulou, Stamatis Katsenos, Kostas Psathakis, Efstathios Rallis, Dimitrios Sampaziotis, Panagiotis Panagou, Kostas Tsintiris and Dimosthenes Bouros. BMC Pulm.Med. 2006 Dec 13;6:26
Primary pulmonary melanoma diagnosis: the role of immunohistochemistry and immunocytochemistry. C Kotoulas, L Skagias, G Konstantinou, T. Tsilalis, K. Tsintiris, G Laoutidis, D. Sampaziotis./td> Journal of BUON. 2007 Oct-Dec;12(4):543-5
Platypnea-Orthodeoxia Syndrome After Pneumonectomy Relieved by Meiastinal repositioning. Christoforos Kotoulas, Konstantinos Patris, Konstantinos Tsintiris, Antonios Zoumboulides, Kiriakos Lazarides and Georgios Laoutides Ann.Thorac.Surg. 2007 Apr;83(4):1524-6.
Τhe varied manifestation of Pulmonary Artery Agenesis in Adultood. Bouros D, Pare P, Panagou P, Tsintiris K, Siafakas N. Chest.1995 Sep;108(3):670-6
Drug-induced pulmonary toxicity in a patient treated with mesalazine and azathioprine for ulcerative colitis. Stamatis Katsenos, Kostas Psathakis, Ioannis Kokkonouzis, Panagiotis Panagou,Kostas Tsintiris,Demosthenes Bouros Acta Gastroenterologica Belgica 2007 Jul-Sept;70(3):290-2
Chest wall abscess mimics o tumor. Lautides Georgios, Kokkonouzis Ioannis, Mermigkis Charalampos, Psathakis Kostas, Tsintiris Kostas. The American Journal of Case Reports,2008;9:39-42
Unilateral Lymphocytic Pleuritis as a Manifestation of Familial Mediterranean Fever. Stamatis Katsenos, MD; Charalampos Mermigkis,MD; Kostas Psathakis,MD; Kostas Tsintiris,MD; Vlassios Polychronopoulos,MD, Panagiotis Panagou MD; Kostas Ritis MD; and Richard Light,MD,FCCP Chest. 2008 Apr;133(4):999-1001
Transient lung herniation through a thoracic cage defect: a case report. Kostas Psathakis, Charalampos Mermigkis and Kostas Tsintiris Cases Journal 2009 Jun.12;2:7524
Congenital bronchial atresia presenting as a cavitary lesion on chest radiography: a case report. Kostas Psathakis, Danai Eleftheriou, Panagiotis Boulas, Charalampos Mermigkis and Kostas Tsintiris Cases Journal 2009 Jan.7;2(1):17
A Clear Cell Tumor of the Lung Presenting as a Rapidly Growing Coin Lesion: Is It Really a Benign Tumor? Alexandros Kalkanis,MD; Myrto Trianti, MD; Kostas Psathakis, MD Charalampos Mermigkis, MD; Dimitrios Kalkanis,MD; Grigorios Karagkiouzis, MD; Anna Razou, MD; and Kostas Tsintiris MD Ann.Thorac.Surg. 2011 Feb;91(2)588-91
Bronchorrhea in Bronchioloalveolar Carcinoma. Konstantinos Psathakis, Klementine Bostantzoglou, Dimitrios Sambaziotis, Kostantinos Tsintiris Respiration. 2011;82(1):54-5
Τίτλος Συγγραφείς Έντυπο
Μη βελτιούμενη πνευμονία σε νεαρό ενήλικα Χ. Μερμίγκης, Σ.Λουκίδης, Α.Καραμέρης, Κ.Τσιντιρής, Σ.Λάχανης, Π. Πανάγου,Ν. Καλογερόπουλος ΠΝΕΥΜΩΝ 1998,11(2): 104-10
Η επίδραση της δοκιμασίας προκλήσεως με ισταμίνη στα επίπεδα του μαγνησίου στον ορό και τα ερυθροκύτταρα Ε. Ζέρβας. Σ. Λουκίδης, Γ. Παπαθεοδώρου, Κ. Τσιντιρής, Κ. Ψαθάκης, Π. Πανάγου, Ν. Καλογερόπουλος ΠΝΕΥΜΩΝ 1999, 12(3):182-188
Σκληρυντικό αιμαγγείωμα: Ένας σπάνιος καλοήθης όγκος του πνεύμονα. Χ. Κωτούλας, Π. Τσίπας, Δ. Σαμπαζιώτης, Μ. Δωρής, Κ. Τσιντιρής, Γ. Λαουτίδης. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2004, 21(1): 45-50
Συγγενής Αγενεσία του Κεντρικού Τμήματος της Πνευμονικής Αρτηρίας. Ε. Πανσεληνάς, Ι. Κοκκονούζης, Π. Οψιμούλης, Χ. Μερμίγκης, Κ. Ψαθάκης, Κ.Τσιντιρής. ΠΝΕΥΜΩΝ 2006,19(2): 141-145
Περίπτωση νεαρού ενήλικα με ενδοθωρακική πλευρά ως τυχαίο απεικονιστικό εύρημα Ι.Κοκκονούζης, Π. Οψιμούλης, Κ. Ψαθάκης, Π. Αγυρίου, Χ. Μερμίγκης, Κ. Τσιντιρής. ΠΝΕΥΜΩΝ 2006, 19(4): 393-395
Ανώδυνη διόγκωση αριστερού προσθίου θωρακικού τοιχώματος Ι. Κοκκονούζης, Γ. Λαουτίδης, Χ. Μερμίγκης, Π. Οψιμούλης, Κ. Ψαθάκης, Κ. Τσιντιρής. ΠΝΕΥΜΩΝ 2006, 19(4):376-380
Τίτλος Συγγραφείς Έντυπο
Comperative Bioavailability Study of Two Theophylline Formulations. A. Avgerinos. G. Zeros, K.Tsintiris, D. Bouros 23rd ANNUAL MEATING S.E.P.C.R Book of Abstracts p.166s
Etiology of Community- Acquired Pneumonia in Military personnel. D.Bouros, E. Delopoulos. G. Zeros. K. Tsintiris. P. Panagou.V. Blatsios 1st Mediterranian Medical Meeting Sept.24-28 1989 Heraklion Book of Abstracts
The Radiographic Features of Community- Acquired Pneumonia. D. Bouros, J. Kottakis, K. Tsintiris, P. Panagou, E. Niotis, V. Blatsios 1st Mediterranian Medical Meeting Sept. 24-28 1989 Heraklion Book of Abstracts
The Incidense And Outcome of Severe Community-Acquired Pneumonia Treated in The Intensive Care Unit. Bouros, E. Delopoulos, P.Panagou, K. Tsintiris, V. Blatsios, E. Niotis 1stMediterranian Medical Meeting Sept.24-28 1989 Heraklion Book of Abstracts
The Incidence And Outcome of Severe Community – Acquired Pneumonia Treated in the Intensive Care Unit. Bouros, J. Kottakis, E. Delopoulos, P. Panagou, K Tsintiris, V Blatsios, E. Niotis Join Meeting S.E.P- S.E.P.C.R London 9- 14 Sept.,1990 The European Respiratory Journal Sep.,1990; 3(10): 410s
The Radiographic Features of Community Acquired Pneumonia. Bouros, J. Kottakis, K. Tsintiris, P. Panagou, E. Niotis, V. Blatsios Joint Meeting S.E.P-S.E.P.C.R London 9-14 Sept.,1990 The European Respiratory Journal Sep., 1990; 3(10):408s
Effect Of Posture on Maximum Relaxation Rate of Respiratory Muscles in Man. Koulouris, K. Tsintiris, P. Mavroudis, Ch. Maniou, M. Green, J. Moxham, J. Jiorganoglou ERS Meeting Brussels Sep 21-26 1991 The European Respiratory Journal Sep 1991; 4(14):309s
Tumour Necrosis Factor-Alpha(TNFα) in Tuberculous Pleural Effusion D.Orhanidou, M.Veslemes, D.Kirousis, P.Mavroudis, H.Vamuouni, K.Tsintiris, J.Jordanoglou. ERS Meeting Brussels Sep 21-26 1991; 4(14):471s
Effect of Posture on Maximal Relaxation (MRR) and Contraction Rate (MCR) of Respiratory Muscles in Man N.Koulouris, K.Tsintiris, P.Mavroudis, Ch.Maniou, M.Green, J.Moxham and J.Jordanoglou International Conference American Lung Association – A.T.S Miami, Florida, May 17-20 1992 ARRD April 1992;145(4):A25
The Many Faces of Pulmonary Artery Agenesis D.Bouros, P.Panagou, K.Tsintiris, I.Kottakis, N.Siafakas European Respiratory Society (ERS) Annual Congress Firenze Sep.25-29 1993 Book of Abstracts p.154s
Ergospirometric Evaluation of Ultra Marathon (Spartathlon) Runners P.Panagou, D.Bouros, I.Xiroyiannis, K.Tsintiris, N.Tzanakis, N.Siafakas ERS Annual Congress Firenze Sep.25-29 1993 Book of Abstracts p.573s
The Significant Role of Bioimpedance in Monitoring Thoracic and Body Fluids P.Panagou, K.Tsintiris, S.Tsipra, T.Papavergos, N.Kalogeropoulos ERS Annual Congress Berlin, Germany Sep 24 1997 The European Respiratory Journal Sep 1997;10(25):141s
Concurrent Maxillary Sinusitis and Community Acquired Pneumonia (CAP) in Military Personnel N.Kalogeropoulos, P.Panagou, G.Stathopoulos, K.Tsintiris 2nd Congress of Balkan Military Medical Committee 6-9 October 1997 Sofia, Bulgaria Book of Abstracts p.140
A Five Year Experience with Hyperbaric Oxygen Therapy in a General Army Hospital K.Tsintiris, P.Panagou, Ch.Mermigis, N.Kalogeropoulos 2nd Congress of Balkan Military Medical Committee 6-9 October 1997 Sofia, Bulgaria Book of Abstracts p.49
Expression of BCL-X and CD95 Molecules in Asthma P.Panagou, A.Karameris, A.Scorilas, S.Tsipra, D.Kakava, S.Loukidis, K.Tsintiris, N.Kalogeropoulos/td> ERS Annual Congress Geneva, Switzeland, Sep.19-23 199 European Respiratory Journal Sep 1998;12(28):113s
Serum Eosinophilic Cationic Protein Levels in Asthma and Rhinitis: Relation to Disease Activity P.Panagou, G.Stathopoulos, S.Tsipra, G.Perpati, N.Tsongas, S.Loukidis, K.Tsintiris, N.Kalogeropoulos ERS Annual Congress Geneva, Switzeland, Sep.19-23 1998 European Respiratory Journal Sep 1998;12(28):110s
Evaluation of Expired Air Condensate (Hydrogen Peroxide) in Mild Asthma P.Panagou, G.Papatheodorou, H.Mermigis, S.Tsipra, V.Vourha, J.Kalomenidis, S.Loukidis, K.Tsintiris, N.Kalogeropoulos ERS Annual Congress Geneva, Switzerland, Sep 19-23 1998 European Respiratory Journal, Sep 1998;12(28):365s
Clinical Features of Pulmonary Tuberculosis N.Kalogeropoulos Col. MD, K.Tsintiris Maj. MD, P.Panagou Maj.MD, S.Loukidis Cpt MD, C.Mermigis Slt MD, J.Kalomenidis Soldier MD XXXIInd International Congress on Military Medicine 19-24 April 1998 Vienna, Austria Book of Abstracts
Neutrophilic Inflammation in Induced Sputum: Relation to Clinical Status and Extent of the Disease in Patients with Bronchiectasis Stelios Loukidis, Panos Panagou, Georgios Papatheodorou, Kostas Tsintiris, Nikolaos Kalogeropoulos A.T.S 1999 International Conference April 23-28, 1999- San Diego, A J.R.C.C.M Mar.1999;159(3):A513
Magnecium Levels in Erythrocytes and Serum Before and After Histamine Challenge in Patients with Asthma Stelios Loukidis, Eleutherios Zervas, Georgios Papatheodorou, Kostas Psathakis, Kostas Tsintiris, Panos Panagou, Nikolaos Kalogeropoulos A.T. S.1999 International Conference April 23-28, 1999- San Diego,A.J.R.C.C.M Mar.1999;159(3):A124
The Effective Control of Tuberculosis in Greek Army through the Archives of a General Military Hospital N.Kalogeropoulos, K.Ganas, K.Psathakis, P.Panagou, K.Tsintiris, K.Kostikas, K.Polizoi, A.Vasias, S.Loukidis 5th Congress of Balkan Military Medical Committee 25-28 Sept 2000 Ankara, Turkey Abstract Book
Coexistence Sinusitis and Asthma in Young Adults N.Kalogeropoulos, J.Galatas, K.Psathakis, P.Panagou, K.Tsintiris, K.Kostikas, K.Ganas, E.Zervas, A.Palaiologlou, K.Polizoi, S.Loukidis XXXIII International Congress on Military Medicine Helsinki, Finland, 25-30 June 2000 Abstract Book p.51
Clinical Features of Pulmonary TBC in Young Adults after the Introduction of BCG N.Kalogeropoulos, K.Psathakis, P.Panagou, K.Tsintiris, J.Galatas, K.Ganas, K.Koskinas, A.Palaiologou, K.Polizoi, A.Parashakis, S.Loukidis Helsinki, Finland, 25-30 June 2000 Abstract Book p.50 XXXIII International Congress on Military Medicine Helsinki, Finland, 25-30 June 2000 Abstract Book
Frequency of Sinusitis in Young Adults with Bronchial Asthma Brigadier General (MD) N.Kalogeropoulos, Lnant Colonel (M.D.) J.Galatas, Major (M.D) K.Psathakis, Major (M.D) P.Panagou, Lnant Colonel (M.D) K.Tsintiris, K.Kostikas, K.Ganas, E.Zervas, A.Palaiologou, K.Polizoi, Major (M.D) S.Loukides 8th Congress of Balkan Military Medical Committee Sept 21-24, 2003 Cluj Napoca-Romania Abstract Book p.701
Features of Bronchial Asthma in Young Adults Brigadier General (MD) N.Kalogeropoulos, Major (M.D) K.Psathakis, K.Marogiannis, Major (MD) P.Panagou, K.Ganas, S Lnant (MD) C.Mermigis, K.Kostikas, Lnant Colonel (MD) K.Tsintiris, S.Lnant (MD) S.Katsenos, Major (MD) S.Loukidis 8th Congress of Balkan Military Medical Committee Sept 21-24, 2003 Cluj Napoca-Romania Abstract Book p.23
Variability of Forced Oscillation technique and correlation with spirometry in adults Panos Panagou, Stauroula Tsipra, Konstantina Paneta, Konstantinos Tsintiris 14th Annual ERS Congress, Glasgow, Scotland 4-7 Sept. 2004 Eur. Resp. Journal Sept. 2004; 24(48): P 3538
Erythrocyte gluκolysis in Severe Obstructive Sleep Apnea (OSA) Panagiotis Panagou, Georgios Papatheodorou, Maria Karaiskou, Stauroula Tsipra, Charalampos Mermigkis, Kostas Psathakis, Kostas Tsintiris. 15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark 17-21 Sept.2005 Eur Resp. Journal Sept 2005; 26(49):P2301
Prediction of effective continuous positive airway pressure (CPAP) in obstructive sleep apnea syndrome (OSA) Panagou, H. Mermigkis, S. Tsipra, K. Psathakis, K. Tsintiris 15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark 17-21 Sept.2005 Eur Resp. Journal Sept 2005; 26(49):P775
Craniofacial Abnormalities and Impact on Sleep Apnea Severity Panagiotis Panagou, Xaralampos Mermigkis, Staurouls Tsipra, Konstantinos Psathakis, Konstantinos Tsintiris 16th ERS Annual Congress, Munich, Germany, Sept. 2-6, 2006 Eur. Resp. Journal Sept. 2006; 28 (50):P1138
Acoustic Pharyngometry Patterns in Obstructive Sleep Apnea Panagiotis Panagou, Xaralampos Mermigkis, Stauroula Tsipra, Konstantinos Psathakis, Konstantinos Tsintiris 16th ERS Annual Congress, Munich, Germany, Sept. 2-6, 2006 Eur. Resp. Journal Sept. 2006; 28 (50):P1175
Resting Energy Expenditure in Sleep Apnea Obese Patients Panos Panagou, Haralampos Mermigkis, Stauroula Tsipra, Petros Hantjarides, Kostas Tsintiris 17th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, Sept.15-19, 2007 Eur. Resp. Journal Sept.2007;30(51):P3492
Probability of Obstructive Sleep Apnea based on a Cephalometric Analysis. A Bayesian analysis approach. Panagiotis Panagou, Xaralampos Memigkis, Konstantinos Tsintiris 18th ERS Annual Congress, Berlin, Germany, October 4-8, 2008
Τίτλος Συγγραφείς Έντυπο
Αγενεσία Πνευμονικής Αρτηρίας (ΑΠΑ): Διαγνωστικά προβλήματα Δ. Μπούρος, Ι. Κοττάκης, Π. Πανάγου, Θ. Στεφανόπουλος, Κ. Τσιντιρής. 5ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 7-9 Δεκεμβρίου 1989 Περιλήψεις Ανακοινώσεων ,σ 162
Διαγνωστική Αξία Βρογχικής Πρόκλησης σε μη Ατοπικούς ασθενείς (πρόδρομη ανακοίνωση). Π. Πανάγου, Ι.Γαλατάς, Ν. Καλογερόπουλος, Ν.Δεληαργύρης, Χ. Μαργαρίτης, Κ. Τσιντιρής. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας 19-21 Μαρτίου 1992, Αθήνα Βιβλίο Περιλήψεων
Επίπτωση Χλαμυδίου Πνευμονίας (TWAR) στην Εξωνοσοκομειακή Πνευμονία Ντελόπουλος Μ. Πανάγου Π., Τσιντιρής Κ., Καλογερόπουλος Ν., Μόσχος Μ 7o Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 2-5 Δεκεμβρίου 1993 Περιλήψεις Ανακοινώσεων σ 38
Ο Ρόλος της Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας στα πλαίσια ενός Γενικού Νοσοκομείου. Λουκίδης Στέλιος, Πανάγου Παναγιώτης, Τσιντιρής Κων/νος, Τσούπη Ιωάννα, Ξυδώνιας Σωτήριος, Καλογερόπουλος Νικόλαος 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα 14-17 Μαρ. 1996 Περιλήψεις Ανακοινώσεων σ 34
Η επίδραση της Νατριούχου Νεδοκρομίλης στο Ήπιο Βρογχικό Άσθμα Νεανικής Ηλικίας. Λουκίδης Στέλιος, Πανάγου Παναγιώτης, Ξυδώνιας Σωτήριος, Τσίπρα Σταυρούλα, Τσιντιρής Κων/νος, Καλογερόπουλος Νικόλαος 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα 14-17 Μαρτ 1996 Περιλήψεις Ανακοινώσεων σ 49
Ακτινολογική εμφάνιση της Πνευμονικής Φυματίωσης σε νεαρούς ενήλικες προ και μετά την εφαρμογή του Αντιφυματικού Εμβολιασμού (BCG) Ν. Καλογερόπουλος, Χ. Μερμίγκης, Ε. Ζέρβας, Σ. Κάτσενος, Π. Πανάγου, Σ. Λουκίδης, Κ. Τσιντιρής. 9ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 4 – 7 Δεκεμβρίου 1997 Περιλήψεις Ανακοινώσεων σ.145
Κλινικές εκδηλώσεις της Πνευμονικής Φυματίωσης σε νεαρούς ενήλικες προ και μετά την εφαρμογή του Αντιφυματικού Εμβολιασμού (BCG) Ν. Καλογερόπουλος, Χ. Μερμίγκης, Κ. Τσιντιρής, Ν. Τσόγκας, Π. Πανάγου, Σ. Λουκίδης 9ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 4 -7 Δεκεμβρίου 1997 Περιλήψεις Ανακοινώσεων σ.141
Η Διαγνωστική αξία του καθορισμού της Ποσοστιαίας Αναλογίας των CD1a κυττάρων στο Βρογχοκυψελιδικό Έκπλυμα ( BAL) ασθενών με Πνευμονική Ιστιοκυττάρωση Μερμίγκης Χ., Ψαθάκης Κ., Πανάγου Π., Τσακανίκα Κ., Ψαρρά Α., Δανάλη Κ., Πανσεληνάς Ε., Οψιμούλης Π., Κοντογιάννη Ε., Κοκκονούζης Ι., Τσιντιρής Κ. 20Ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-21 Νοεμβρίου 2004 Βιβλίο Περιλήψεων
Τραχειοοισοφαγική συμπίεση συνεπεία παρουσίας δεξιού Αορτικού τόξου με συνοδό ανώμαλη πορεία αριστεράς Υποκλειδίου Πανσεληνάς Σ., Ψαρρά Α., Δανάλη Αικ., Σκούρας Β., Μερμίγκης Χ., Ψαθάκης Κ., Τσιντιρής Κ 20ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-21 Νοεμβρίου 2004 Βιβλίο Περιλήψεων
Ενδοθωρακική Πλευρά σε Νεαρό Ασυμπτωματικό Ενήλικα Κοκκονούζης Ι., Αργυρίου Π., Οψιμούλης Π., Κοντογιάννη Ε., Πανάγου Π., Ψαθάκης Κ., Μερμίγκης Χ., Τσιντιρής Κ. 20ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-21 Νοεμβρίου 2004 Βιβλίο Περιλήψεων
Παρουσία Αριστερής Άνω Κοίλης Φλέβας σε Νεαρό Ενήλικα Κοκκονούζης Ι., Οψιμούλης Π., Κοντογιάννη Ε., Μερμίγκης Χ., Ψαθάκης Κ., Τσιντιρής Κ. 20ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-21 Νοεμβρίου 2004 Βιβλίο Περιλήψεων
Συγγενής Ετερόπλευρη Αγενεσία Πνευμονικής Αρτηρίας Πανσεληνάς Σ., Ψαρρά Α., Δανάλη Αικ., Μερμίγκης Χ., Πανάγου Π., Ψαθάκης Κ., Τσιντιρής Κ. 20ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-21 Νοεμβρίου 2004 Βιβλίο Περιλήψεων
Πολυκυστική Μεσοθηλιακή Υπερπλασία του Υπεζωκότα: Θωρακοσκοπικό Εύρημα σε Ασθενή με Αδιάγνωστη Υπεζωκοτική Συλλογή Α. Ψαρρά, Κ. Ψαθάκης, Δ. Σαμπαζιώτης, Π. Πανάγου, Α.Καραμέρης, Κ.Τσιντιρής 31ο Π.Ι. Σ 17-21 Μαΐου 2005 Αθήνα Βιβλίο Περιλήψεων σ.84
Το εκπνεόμενο Η2Ο2, ως Δείκτης Οξειδωτικού Stress, σε Ασθενείς με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση Ψαθάκης Κ., Δ.Μερμίγκης, Γ.Παπαθεοδώρου, Σ. Λουκίδης, Π. Πανάγου, Κ. Τσιντιρής, Β. Πολυχρονόπουλος, Ν. Σιαφάκας, Δ.Μπούρος 31ο Π.Ι.Σ 17-21 Μαΐου 2005 Αθήνα Βιβλίο Περιλήψεων σ.83
Το εκπνεόμενο Η2Ο2, ως Δείκτης Οξειδωτικού Stress, σε Ασθενείς με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση Δ.Μερμίγκης, K. Ψαθάκης, Γ.Παπαθεοδώρου, Σ. Λουκίδης, Π. Πανάγου, Κ. Τσιντιρής, Β. Πολυχρονόπουλος, Ν. Σιαφάκας, Δ.Μπούρος 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 1-4 Δεκεμβρίου 2005 ΠΝΕΥΜΩΝ Συμπληρωματικό Τεύχος σ.39
Νεαρός Ενήλικας με Ενδοτραχειακή Χορδή και Ιστορικό Διασωλήνωσης Κοκκονούζης Ι., Π. Οψιμούλης, Χ.Μερμίγκης, Κ.Ψαθάκης, Σ.Κατσένος, Κ.Τσιντιρής 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 1-4 Δεκεμβρίου 2005 ΠΝΕΥΜΩΝ Συμπληρωματικό Τεύχος σ.45
Περίπτωση Ασθενούς με Εμφάνιση Επώδυνης Μάζας στο Τοίχωμα του Δεξιού Ημιθωρακίου Κοκκονούζης Ι., Π. Οψιμούλης, Α .Πηγής, Χ. Μερμίγκης, Κ.Ψαθάκης, Σ. Κάτσενος, Κ. Τσιντιρής 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 1-4 Δεκεμβρίου 2005 ΠΝΕΥΜΩΝ Συμπληρωματικό Τεύχος σ.49
Περίπτωση Ασθενούς με Ελκώδη Κολίτιδα και Αμφοτερόπλευρες Πνευμονικές Διηθήσεις Π. Οψιμούλης, Ι. Κοκκονούζης, Κ. Ψαθάκης, Σ. Κάτσενος, Κ. Τσιντιρής 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 1-4 Δεκεμβρίου 2005 ΠΝΕΥΜΩΝ Συμπληρωματικό Τεύχος σ.52